Actual size of Amazon Echo Dot

  • width:3.3Inch (83.82mm)
  • height:1.3Inch (33.02mm)
  • weight:163.0g (5.75oz)
Actual size image of  Amazon Echo Dot .