Actual size of iPod shuffle

  • height:29.0mm (1.14Inch)
  • width:31.6mm (1.24Inch)
  • depth:8.7mm (0.34Inch)
  • weight:12.5g (0.44oz)
Actual size image of  iPod shuffle .