Check actual size

Show you the actual size image.

Huawei P20 Pro

View

Huawei P20

View